Lịch thi của Nguyễn Huỳnh Như Thảo

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Khoa học máy tính II 13 E112 (16)
08-01-2019 3 2 Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu 12 E33 (16)
10-01-2019 5 2 Mạng máy tính 14 C301 (26)
11-01-2019 6 2 Vật lý đại cương II 13 C101 (23)
16-01-2019 4 2 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 9 E41 (20)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment