Lịch thi của Võ Thị Duy Thảo

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 22 B3.22 (30)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 44 GD3 (53)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 33 C311 (49)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 42 C113 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment