Lịch thi của Nguyễn Ngọc Minh Thư

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 67 B6.12 (69)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 46 GD3 (53)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 35 C312 (40)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 37 B1.14 (50)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 40 C308 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment