Lịch thi của Phạm Minh Thuận

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 9 E116 (17)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 11 A315 (17)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 24 B4.14 (50)
18-01-2019 6 2 Anh văn 2 1 E44 (27)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment