Lịch thi của Nguyễn Huy Thuật

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 41 C311 (49)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 38 B1.14 (50)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 39 C312 (50)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 35 C114 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment