Lịch thi của Lê Trọng Thức

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 42 B5.08 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 38 B5.08 (50)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 28 B7.02 (40)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 40 C312 (50)
21-01-2019 2 2 Giải tích 45 B3.14 (62)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment