Lịch thi của Hồng Châu Toàn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 43 B5.08 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 43 B1.14 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 34 B4.14 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 41 C312 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment