Lịch thi của Trần Thị Lan Trinh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 30 B1.14 (31)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 46 B5.08 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 35 B6.06 (41)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 42 B1.14 (50)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 43 C312 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment