Lịch thi của Nguyễn Thị Hồng Trúc

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 34 C306 (38)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 41 C312 (50)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 43 C308 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 45 C312 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment