Lịch thi của Lê Viết Trung

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 20 E32 (23)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 12 E112 (17)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 13 E116 (18)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 47 C306 (53)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 10 E33 (15)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment