Lịch thi của Đặng Xuân Trường

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 46 B7.02 (50)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 43 B1.14 (50)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 40 C305 (51)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 46 C114 (52)
21-01-2019 2 2 Giải tích 50 B3.14 (62)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment