Lịch thi của Nguyễn Hoàng Trường

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 40 B6.12 (42)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 47 B7.02 (50)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 39 B4.14 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 42 B5.08 (48)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment