Lịch thi của Phạm Lam Trường

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 47 B5.14 (52)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 44 C311 (49)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 41 B4.14 (51)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 41 C305 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment