Lịch thi của Trần Văn Trường

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 50 B7.02 (54)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 45 C311 (49)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 43 B4.14 (51)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 47 C114 (52)
24-01-2019 5 1 Tổ chức và cấu trúc máy tính 1 C113 (29)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment