Lịch thi của Đoàn Anh Tú

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 17 E22 (19)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 17 E32 (18)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 15 A315 (17)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 20 E32 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment