Lịch thi của Phan Anh Tú

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 14 E112 (17)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 20 E22 (25)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 49 C113 (52)
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 19 E32 (21)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment