Lịch thi của Trần Vũ Hoàng Tú

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 14 E43 (15)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 12 E23 (15)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 12 E33 (15)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 51 C206 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment