Lịch thi của Nguyễn Thanh Tùng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 49 GD3 (53)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 45 C311 (49)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 50 C113 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 49 C205 (57)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 47 B5.08 (48)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment