Lịch thi của Nguyễn Trọng Tường

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 2 Pháp luật trong thương mại điện tử 49 B6.06 (50)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 47 B1.14 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 46 C311 (49)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 48 C308 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment