Lịch thi của Ngô Hà Thế Vĩ

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 25 GD1 (25)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 23 E22 (25)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment