Lịch thi của Nguyễn Khánh Vinh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 22 E32 (23)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 20 E22 (20)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 20 C106 (20)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 50 C312 (53)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 15 E33 (15)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 42 B4.14 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment