Lịch thi của Vòng A Xuân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 47 B4.14 (48)
14-01-2019 2 3 Cấu trúc rời rạc 55 C308 (55)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 48 B4.14 (51)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 53 C205 (57)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment