Lịch thi của Nguyễn Thị Cẩm Tú

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 30 B6.12 (30)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 51 B1.14 (51)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 29 C206 (30)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 51 B4.14 (51)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 38 C305 (64)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment