Lịch thi của Đôn Khánh Duy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 23 B6.06 (46)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 1 C311 (41)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 31 B5.14 (40)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 39 C305 (64)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 7 B4.14 (48)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment