Lịch thi của Trần Phương Duy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 9 C107 (51)
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 7 E41 (25)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 4 C107 (46)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 4 C108 (27)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 5 E41 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment