Lịch thi của Phùng Mỹ Liên

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 61 B3.14 (62)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 13 C312 (56)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 13 B3.14 (53)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 16 B4.14 (48)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment