Lịch thi của Nguyễn Thành Long

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 23 C113 (53)
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 10 C114 (47)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 14 B6.06 (43)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 49 C114 (51)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 16 C311 (71)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment