Lịch thi của Lê Hồng Lan Ngọc

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
18-01-2019 6 2 Anh văn 1 10 C305 (32)
21-01-2019 2 2 Giải tích 30 C113 (53)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 13 C306 (42)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 24 C305 (52)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 16 C311 (56)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 19 C114 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment