Lịch thi của Phạm Mạnh Tiến

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 7 E101 (25)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 7 E41 (25)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 17 E22 (24)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 7 C108 (25)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment