Lịch thi của Trần Việt Anh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 6 E32 (21)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 4 C108 (21)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 6 E41 (22)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 3 E101 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment