Lịch thi của Tô Thị Mỹ Âu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 16 E24 (20)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 15 C201 (19)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 14 A215 (26)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 18 E32 (20)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 12 A301 (18)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment