Lịch thi của Nguyễn Giao Ban

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 33 C312 (65)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 47 C312 (56)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 8 B4.14 (52)
24-01-2019 5 1 Tổ chức và cấu trúc máy tính 10 C113 (29)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 25 C205 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment