Lịch thi của Võ Trần Đại

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
18-01-2019 6 2 Anh văn 1 13 C114 (33)
21-01-2019 2 2 Giải tích 9 B5.14 (45)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 33 C311 (41)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 27 B7.08 (49)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 10 C306 (64)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 10 B5.08 (48)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment