Lịch thi của Nhan Huỳnh Đức

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 9 B3.16 (26)
21-01-2019 2 2 Giải tích 15 C305 (50)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 31 B6.06 (43)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 30 C311 (53)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 19 C308 (56)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 37 C305 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment