Lịch thi của Hồ Công Huynh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
18-01-2019 6 2 Anh văn 1 17 C306 (32)
21-01-2019 2 2 Giải tích 29 B4.14 (69)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 39 B3.14 (56)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 36 C312 (54)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 22 C308 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment