Lịch thi của Nguyễn Hữu Khang

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 2 C205 (53)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 45 C206 (45)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 49 C206 (53)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 35 C113 (61)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment