Lịch thi của Nguyễn Tuấn Lộc

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 4 B2.02 (20)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 4 E34 (20)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 10 C106 (26)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 4 C301 (20)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment