Lịch thi của Phan Thành Long

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
18-01-2019 6 2 Anh văn 2 21 C205 (29)
21-01-2019 2 2 Giải tích 46 B4.14 (69)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 16 B3.12 (55)
23-01-2019 4 2 Lý thuyết mạch điện 9 C113 (39)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 12 B4.14 (52)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 41 C308 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment