Lịch thi của Phan Thị Lê Na

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 52 B4.14 (69)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 22 B3.12 (55)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 18 B4.14 (52)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 47 C308 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment