Lịch thi của Nguyễn Văn Hoài Nam

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 20 C109 (50)
21-01-2019 2 3 Nhập môn mạch số 19 E44 (24)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 21 C112 (51)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 20 C107 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment