Lịch thi của Nguyễn Thanh Nhã

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 12 A215 (20)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 12 E44 (20)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 12 C101 (19)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 13 E34 (20)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment