Lịch thi của Vũ Đức Thế

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
18-01-2019 6 2 Anh văn 2 31 C114 (32)
21-01-2019 2 2 Giải tích 24 B5.08 (68)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 17 B4.14 (55)
23-01-2019 4 2 Lý thuyết mạch điện 35 C113 (39)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 16 B5.08 (53)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 47 C312 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment