Lịch thi của Trương Thảo Tiên

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 18 B6.12 (44)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 23 B5.14 (42)
23-01-2019 4 3 Giới thiệu ngành 30 B6.06 (41)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 48 C312 (67)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment