Lịch thi của Huỳnh Thị Ánh Tuyết

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
21-01-2019 2 2 Giải tích 15 C106 (22)
22-01-2019 3 2 Đại số tuyến tính 11 E116 (18)
24-01-2019 5 2 Nhập môn điện tử 11 A315 (18)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 43 C109 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment